ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Liga Obrony Kraju w Żninie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w zawodach strzeleckich z KBKS-u. Są one przeznaczone zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na zawody zaprasza Zdzisław Paluszkiewicz, Prezes Zarządu Gminnego LOK w Żninie.

Na terenie Gminy Gąsawa już wkrótce będzie realizowany program Ministerstwa Sportu i Turystyki  zatytułowany „Umiem pływać”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie realizuje program 'Aktywności fizycznej Seniorów'. Adresowany jest on do mieszkańców po 50 roku życia, którzy chcą poprawić swoją kondycję. Nabór prowadzony był w styczniu, mówi Anna Wiśniewska z GOPSu w Szubinie.