ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Regulamin wysyłania wiadomości SMS do Radia Żnin FM na bramkę pozdrowieniową

§1

Wysłanie wiadomości tekstowych SMS jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

§2

Osoba wysyłająca SMS na bramkę pozdrowieniową wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie treści marketingowych przez Radio Żnin FM.

§3

Wiadomość SMS na bramkę pozdrowieniową Radia Żnin FM może przesłać każda osoba fizyczna, która odpowiada za treść w niej zamieszczoną.

§4.

Radio Żnin FM zastrzega sobie prawo do nieprzeczytania na antenie przesłanej wiadomości, bądź modyfikację jej treści w szczególności, gdy przesłana wiadomość jest kontrowersyjna, zawiera przekaz reklamowy, narusza dobre obyczaje itp.

§5

Radio Żnin FM zastrzega sobie również prawo do nieprzeczytania na antenie wszystkich przesłanych wiadomości w trakcie trwania audycji.

§6

Wiadomość SMS na antenę Radia Żnin FM należy wysłać pod nr wskazany przez prezentera, w treści wpisując 96fm a następnie właściwa treść.

Koszt wysłania SMS:

Nr 7148 (1,23 z Vat)

Nr 7248 (2,46 z Vat)

§7

Nie zaleca się używania polskich znaków w treści SMS, ponieważ wydłużają one jego treść i mogą spowodować, że SMS nie dotrze w całości.

§8

Każda osoba wysyłająca SMS potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.

§9

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa