ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

W przyszłym tygodniu ruszy nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację Gospodarstw Rolnych”.

Dofinansowanie po raz pierwszy, prócz inwestycji rozwijających produkcję zwierzęcą rolnicy będą mogli przeznaczyć na zakup maszyn, mówi Justyna Grażyńska z Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Toruniu.
 Pomoc na „Modernizację gospodarstw rolnych” będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Od inwestycji  uzależniona będzie też wysokość wsparcia, ponownie Justyna Grażyńska.
 Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowane od 31 marca do 29 kwietnia oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej.