ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

Oprócz pięknych zabytków i historii, Pałuki mogą poszczycić się zdolną i chętną do rozwijania swoich umiejętności młodzieżą.

Do takich osób zdecydowanie możemy zaliczyć Bartka Kolińskiego z Barcina, który niedawno wygrał Międzynarodowy Konkurs Informatyczny "Bóbr" w kategorii klas 1-3 szkół podstawowych. Był on bezkonkurencyjny wśród swoich rówieśników, udowadniając to wynikiem jaki zdobył. Na 120 możliwych do uzyskania punktów Bartek otrzymał ich prawie 109. Jest to prawdziwy powód do dumy, mówi tata Bartka.

 Konkurs "Bóbr" jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół, a jego zasady przypominają popularny konkurs matematyczny "Kangur". Pytania testowe związane są z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Bartkowi gratulujemy ścisłego umysłu i osiągniętego wyniku, życząc kolejnych sukcesów.