Drukuj

Z początkiem lutego w gminie Barcin rozpoczął funkcjonowanie projekt, w ramach którego utworzony został gminny punkt poradnictwa psychologicznego.

"Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodziców" to program sfinansowany ze środków gminy obejmujący diagnostykę, poradę, psychoedukację oraz wsparcie informacyjne rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, mówi Lidia Kowal zastępca burmistrza Barcina.
 Punkt poradnictwa czynny będzie aż do grudnia (z wyłączeniem lipca i sierpnia) w każdy czwartek w godzinach od 15.00 do 17.15 przy ulicy Mogileńskiej 5 w Barcinie. Panie psycholog Anna Rucińska-Niesyn oraz Magdalena Forgiel, które prowadzić będą punkt pomocy psychologicznej współpracować będą z lekarzem psychiatrą dziecięcym, instytucjami pomocowymi, placówkami oświatowymi, a także z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Żninie i Poradniami Neurologii Dziecięcej i Zdrowia Psychicznego Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Jurasza w Bydgoszczy.