ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

Przepisy prawne nakładają na właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc, aby do końca 2032 roku usunąć wszystkie wyroby zawierające azbest z użytkowanych budynków, instalacji i urządzeń.

Dlatego też wzorem lat ubiegłych burmistrz Janowca Wielkopolskiego zamierza po raz kolejny wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z wnioskiem o dotacje na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest. Do tej pory we wszystkich edycjach udało zebrać się ponad 300 ton tego typu wyrobów, mówi burmistrz Maciej Sobczak.

 

 

Oświadczenia, mieszkańcy gminy, którzy są zainteresowani usunięciem materiałów zawierających azbest mogą składać do 15 stycznia 2016 roku. Wszelkie informacje zainteresowanym są udzielane pod numerem telefonu (52) 30 23 034 bądź też w Urzędzie Miejskim w Janowcu Wielkopolskim w pokoju nr 1.