Drukuj

Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje o naborze wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie żnińskim". 

O kryteriach projektu mówi Grażyna Rogowska inspektor powiatowy ds. instrumentów rynku pracy.


 

 

Wysokość dotacji wynosić będzie 22.000 zł. O identyczną kwotę na podjęcie działalności gospodarczej tym razem mogą ubiegać się również osoby po 30 roku życia. To gwarantuje program "Aktywni na rynku pracy". O szczegółach ponownie Grażyna Rogowska.
 

 

 

Wnioski będą przyjmowane od 2 listopada do wyczerpania środków finansowych na tę formę aktywizacji osób bezrobotnych. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej www.pup.znin.pl w zakładce Druki do pobrania oraz w siedzibie Urzędu. Bliższych informacji na temat projektu udzielają też pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.