ODTWARZACZ ONLINE: słuchaj 1, słuchaj 2, WinAmp

reklama

STOP niebezpiecznym odpadom w Janowcu Wielkopolskim- tak będzie nazywał się komitet protestacyjny, który prawdopodobnie zostanie utworzony w trakcie spotkania informacyjnego.

Głownym tematem spotkania z mieszkańcami miasta i okolic będą niebezpieczne odpady składowane na terenie miejscowości, w pobliżu domów mieszkalnych. Zdaniem  radnego Sejmiku Województwa Wojciecha Szczęsnego problem jest o tyle duży, że już badania sprzed 6 lat wskazywały na znaczne zanieczyszczenie gleby substancjami rakotwórczymi.Swoją obecność na piątkowym spotkaniu zapowiedziały władze powiatu mogileńskiego, które także walczą z problemem pozostawionych we Wszedniu odpadów niebezpiecznych. Według nowej wyceny, ich utylizacja miałaby kosztować aż 5 160 000 złotych. Powiat Mogilno stara się uzyskać dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska,część pieniędzy będzie musiał sam zabezpieczyć.
Wojciech Szczęsny ocenia te działania jako należytą reakcję samorządu i zaznacza, że podobne powinny zostać podjęte w Janowcu Wielkopolskim, by zabezpieczyć mieszkańców miasta przed zagrożeniem zatruciem.

Spotkanie odbędzie się w nadchodzący piątek, 20 września o godzinie 18.00 w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim.